Τρίτη, Φεβρουαρίου 23, 2016

η παράκλησηπαρακαλώ
να μου απαντάς
στις ξηλωμένες επάρσεις μου
στις κούφιες μου βεβαιότητες
στα δηλητηριασμένα χρονολόγια που
αφήνω να διαρρεύσουν
εδώ κι εκεί
στις απανθρωπιές που υποθάλπω
στους δεσμούς χώματος που ανακάλυψα
με σεισμούς 
κι απορροές ομβρίων και λάσπης
στους δεσμούς αίματος που αποκόβω
με ακρωτηριασμούς
στα έκτακτα δάκρυα που διαθέτω
πειθήνια
και πειστικά
Ω, μα είναι ανάγκη
αυτή σου η απόκριση
έτσι παντοδύναμη
ανεπίδοτη να παραμένει
και να συνεχίζω να παρακαλώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: