Παρασκευή, Μαρτίου 13, 2015

από Μέσα

Πλατιά τα παράθυρα
Πιο κόκκινο το αίμα τώρα πια
Έτοιμο για πίδακες
Θερμούς
Κι αντιρρήσεις
Διεργασίες
Επαληθεύουν
Αυτό που
Καιροφυλακτεί
Κι ανακοινώνουν
Άνοιξη
με κόκκινες παρενέργειες
Παπαρούνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: