Σάββατο, Δεκεμβρίου 08, 2012

το κουκούτσι

ο κόσμος μικραίνει
στην παλάμη μου κρατώ τα ρέστα
ξόδεψα τη ζωή μου
αυτό το κουκούτσι το βιος μου